Aktualności


„Albania - Orient w śródziemnomorsko-wschodnioeuropejskim stylu”. Dr Jakub Taczanowski (IGiGP UJ)

W ramach cyklicznych odczytów Oddziału Krakowskiego PTG,

serdecznie zapraszamy na prelekcję o dźwięcznie brzmiącym tytule „Albania - Orient w śródziemnomorsko-wschodnioeuropejskim stylu”.
Swoje wrażenia z podóży do Albanii przedstawi dr Jakub Taczanowski z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Odczyt odbędzie się we wtorek 14 grudnia 2021, o godzinie 18.00 w sali 532 Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego (Kraków, ul. Podchorążych 2)
oraz zdalnie na platformie MS Teams pod adresem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTkyYmQ1NDMtMGI1Mi00ZjVjLWJjYTQtMGM2YWYwNDIwMDNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22b66124ac-b053-4902-aba6-d729b42739b1%22%7d

Nowości w Oddziale Krakowskim PTG

Szanowni Państwo po dłuższej przerwie spowodowanej ogólnymi i  reorganizacją Zarządu Oddziału wznawiamy aktywną działalność organizacyjną.

Powracamy też do tradycyjnych wtorkowych odczytów. Przywracamy dawną godzinę rozpoczęcia wykładu na 18.00

Odczyty będą przeprowadzane online na platformie MS Teams.

Będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych po kliknięciu w link spotkania przesłany mailem, lub bezpośrednio ze strony internetowej Oddziału Krakowskiego PTG i Instytutu Geografii UP.

Informujemy również o pracy otwarciem naszego Oddziału na różne media społecznościowe. Firmowym znakiem uczestnictwa w aktualnościach Facebooka będą regularne zagadki geograficzne.

Serdecznie prosimy o wnoszenie opłat składkowych na 2021 rok,  niestety w obecnej sytuacji epidemicznej wyłącznie na konto Oddziału. Wysokość składki w tym roku to 50 zł, a  dla emerytów, rencistów, studentów, doktorantów, uczniów tylko 25,00 zł.