Aktualności


Nowości w Oddziale Krakowskim PTG

Szanowni Państwo po dłuższej przerwie spowodowanej ogólnymi i  reorganizacją Zarządu Oddziału wznawiamy aktywną działalność organizacyjną.

Powracamy też do tradycyjnych wtorkowych odczytów. Przywracamy dawną godzinę rozpoczęcia wykładu na 18.00

Odczyty będą przeprowadzane online na platformie MS Teams.

Będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych po kliknięciu w link spotkania przesłany mailem, lub bezpośrednio ze strony internetowej Oddziału Krakowskiego PTG i Instytutu Geografii UP.

Informujemy również o pracy otwarciem naszego Oddziału na różne media społecznościowe. Firmowym znakiem uczestnictwa w aktualnościach Facebooka będą regularne zagadki geograficzne.

Serdecznie prosimy o wnoszenie opłat składkowych na 2021 rok,  niestety w obecnej sytuacji epidemicznej wyłącznie na konto Oddziału. Wysokość składki w tym roku to 50 zł, a  dla emerytów, rencistów, studentów, doktorantów, uczniów tylko 25,00 zł.

Odwołujemy planowane Walne Zebranie Członków Oddziału PTG w Krakowie,

w dniu 30 kwietnia 2020 r.  

Następny termin podamy w zależności od sytuacji w kraju.

Przewodniczący Oddziału

Józef Żychowski