Aktualności


Rejestracja na 63. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Krakowie

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Dyrekcje Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają do uczestnictwa w 63. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Odbędzie się on pod hasłem przewodnim 2.0.2.2 GEOGRAFIA PÓŹNEJ NOWOCZESNOŚCI, w dniach 25-27.11.2022 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Uczestnikami Zjazdu mogą zostać wszyscy zainteresowani.

Zachęcamy do rejestracji za pomocą e-formularza znajdującego się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1lI8un-9NHk13OWOvD4GVKy4m5gTi6_WFDt6SsolvjNw/edit?usp=sharing

„Albania - Orient w śródziemnomorsko-wschodnioeuropejskim stylu”. Dr Jakub Taczanowski (IGiGP UJ)

W ramach cyklicznych odczytów Oddziału Krakowskiego PTG,

serdecznie zapraszamy na prelekcję o dźwięcznie brzmiącym tytule „Albania - Orient w śródziemnomorsko-wschodnioeuropejskim stylu”.
Swoje wrażenia z podóży do Albanii przedstawi dr Jakub Taczanowski z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Odczyt odbędzie się we wtorek 14 grudnia 2021, o godzinie 18.00 w sali 532 Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego (Kraków, ul. Podchorążych 2)
oraz zdalnie na platformie MS Teams pod adresem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTkyYmQ1NDMtMGI1Mi00ZjVjLWJjYTQtMGM2YWYwNDIwMDNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22b66124ac-b053-4902-aba6-d729b42739b1%22%7d

Nowości w Oddziale Krakowskim PTG

Szanowni Państwo po dłuższej przerwie spowodowanej ogólnymi i  reorganizacją Zarządu Oddziału wznawiamy aktywną działalność organizacyjną.

Powracamy też do tradycyjnych wtorkowych odczytów. Przywracamy dawną godzinę rozpoczęcia wykładu na 18.00

Odczyty będą przeprowadzane online na platformie MS Teams.

Będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych po kliknięciu w link spotkania przesłany mailem, lub bezpośrednio ze strony internetowej Oddziału Krakowskiego PTG i Instytutu Geografii UP.

Informujemy również o pracy otwarciem naszego Oddziału na różne media społecznościowe. Firmowym znakiem uczestnictwa w aktualnościach Facebooka będą regularne zagadki geograficzne.

Serdecznie prosimy o wnoszenie opłat składkowych na 2021 rok,  niestety w obecnej sytuacji epidemicznej wyłącznie na konto Oddziału. Wysokość składki w tym roku to 50 zł, a  dla emerytów, rencistów, studentów, doktorantów, uczniów tylko 25,00 zł.