Działalność PTG

Oddział Krakowski PTG prowadzi tradycyjne odczyty we wtorki w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2, w sali 532, o godz. 18.00 (lista - patrz wyżej na pasku).

Oddział Krakowski PTG oraz Instytut Geografii UP zorganizowali Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Krakowie w dniach 27-29.06.2016 r. Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego byli nasi członkowie, w tym, na początku dr hab. prof. UP J. Żychowski oraz później dr hab. prof. UP M. Szubert. Współprzewodniczącym Rady Naukowej Zjazdu był także J. Żychowski. Oddział wydał w związku ze zjazdem „Historię Oddziału” autorstwa dr M. Tracz i prof. dr hab. Z. Górki przy współpracy z J. Żychowskim. Na odbywającym się zjeździe kilku naszych członków wygłosiło zamawiane wykłady (opublikowano streszczenia): dr hab. prof. UP D. Piróg, dr M. Tracz, dr hab. prof. UP W. Osuch, prof. dr hab. R. Soja, dr hab. prof. UP J. Żychowski.

Oddział Krakowski PTG zorganizował dwie wycieczki dla uczestników Zjazdu w 2016 r. Przewodniki wycieczkowe napisali oraz prowadzili wycieczki dr hab. prof. UP J. Żychowski (Bochnia, okolice Tyńca) oraz dr hab. prof. UP J. Szmańda (okolice Tyńca). W pracach organizacyjnych w przypadku wycieczki w okolicach Bochni uczestniczyła mgr L. Jochym z Bochni.

Oddział Krakowski PTG, na wniosek Klubu Miłośników Geografii w II LO w Krakowie, wyraził zgodę na podjęcie się prowadzenia zajęć terenowych oraz wykładów i ćwiczeń pozalekcyjnych w salach II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Dotychczas zajęcia prowadzili: dr T. Padło na temat „Od Iranu po Lampedusę – spotkania z uchodźcami i co z tego wynika” oraz dr hab. prof. UP J. Żychowski, który poprowadził wycieczkę „Stosunki wodne w okolicach stopnia wodnego Kościuszko”. Następne zajęcia poprowadzi dr P. Struś na temat „Nowoczesne techniki badawcze w badaniach geografów”. Odbędzie się także wycieczka „Okolice Bochni wraz ze zwiedzaniem Kopalni Soli” w dniu 14 marca 2017 r. prowadzona przez J. Żychowskiego.

W roku szkolnym 2015/2016 Oddział Krakowski PTG objął honorowym patronatem projekt edukacyjny „Opowiem Ci o Małopolsce – moim miejscu na ziemi, mojej małej Ojczyźnie”. Projekt był skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.

Oddział Krakowski PTG oraz Dyrekcja Instytutu Geografii UP zorganizowały dnia 29 listopada 2016 roku panel informacyjno-dyskusyjny, poświęcony podstawie programowej do geografii dla szkoły podstawowej. Jeden z autorów tego programu, dr T. Rachwał, przedstawił jego założenia. Spotkanie odbyło się w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w sali im. Danka
przy ul. Podchorążych 2 w dniu 29.11.2016 r.

Staraniem przewodniczącego utworzono nową stronę internetową Oddziału: www.ptg.up.krakow.pl (odpowiedzialny
za prowadzenie strony J. Żychowski)

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy organizację audycji radiowych w Radio Kraków poświeconą środowisku przyrodniczemu
i problemom społeczno-ekonomicznym Krakowa
. Do udzielenia wywiadów zostało zgłoszonych 10 osób, po uzgodnieniu
z zainteresowanymi. Audycje prowadzić będzie Pani redaktor K. Pelc.

W najbliższej przyszłości planujemy:

  • wykładWspółczesne zjawiska wulkaniczne na świecie” wygłosi prof. dr hab. M. Michalik z UJ, w dniu 24 III 2016 r., na zaproszenie Koła Stowarzyszenia Turystycznego „Cyba” z Jedlicza (koło Krosna).
  • wycieczkę na trasie: Kraków, Racławice (pole bitwy) Miechów (Zespół klasztorny Bożogrobców), Charsznica (Muzeum Kapuściane), w kwietniu 2017 r. Wycieczkę poprowadzi dr hab. Wacław Cabaj i mgr R. Bielecki (Oddział pokryje koszty obiadu).
  • spotkanie z członkami Słowackiego Towarzystwa Geograficznego. W związku z chorobą jednego z uczestników ustalamy nowy termin spotkania (Oddział pokryje koszty noclegu i podróży)
  • 2 - dniową wycieczkę na Spisz na Słowację w czerwcu 2016 r. Przewodnik -  dr hab. prof. UP P. Čuka (Oddział wspomoże wyjazd finansowo).
  • 2 - dniową wycieczkę po zamkach „Złotej Podkowy Lwowa” oraz w okolice Truskawca we wrześniu 2016 r.