Konkurs Wiedzy o województwie małopolskim

Wyniki "Konkursu wiedzy o woj. małopolskim”

przeprowadzonego w dniu 30 X 2019 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym

Miejsce 1.

Mamak Ewelina, Zespół Szkół nr 1 w Limanowej, nauczyciel mgr Agata Ziemba,

Miejsce 2.

Kozik Krzysztof, II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, nauczyciel mgr Eliza Wojtasik,

Miejsce 3.

Iciek Radosław, II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, nauczyciel mgr Eliza Wojtasik,

Gromala Aurelia, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Prof. Tischnera w Limanowej, nauczyciel mgr Angelika Kasprzycka-Ranosz,

Góra Piotr, KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie, nauczyciel mgr Szymon Tarkowski.

    Konkurs prac magisterskich
    W ramach PTG odbywa się Konkurs prac magisterskich.

    Zarząd Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego powołał w 1990 roku Komisję Konkursu Prac Magisterskich z zakresu geografii.