Projekt Edukacyjny „Opowiem Ci o Małopolsce – moim miejscu na ziemi, mojej małej Ojczyźnie”.

Oddział krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego objął  Patronatem Honorowym Projekt Edukacyjny „Opowiem Ci o Małopolsce – moim miejscu na ziemi, mojej małej Ojczyźnie”.

Projekt ten jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2015/2016