Konkurs wiedzy o województwie małopolskim

Jubileusz PTG

W 2018 roku świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to także jubileusz 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Rok 2018 został ogłoszony Rokiem Polskiej Geografii, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął patronatem liczne uroczystości uświetniające ten jubileusz.

Więcej o obchodach jubileuszu Towarzystwa na stronie:

https://ptgeo.org.pl/100-lat-ptg/

Geografia jest ważna!

Internetowy konkurs „Małopolska – przyroda, ludzie, gospodarka” jest jedną z inicjatyw organizowaną w ramach jubileuszu PTG. Celem konkursu jest promowanie wiedzy geograficznej o naszym regionie. Wiedza geograficzna pozwala zrozumieć wiele zjawisk i procesów, przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, jakie mają miejsce wokół nas i wpływają także na nasze życie. Wiele zjawisk o charakterze globalnym przybiera różne formy w poszczególnych regionach, dlatego znajomość środowiska geograficznego regionu w którym się mieszka jest niezwykle ważna dla prawidłowego ich zrozumienia.

Konkurs odbywa pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy.

O konkursie

Małopolska jest regionem o niezwykle zróżnicowanym środowisku geograficznym, rozciągającym się w przekroju południkowym od gór wysokich po tereny nizinne, z wieloma formami użytkowania terenu, od parków narodowych po duże miasta i z dużym wachlarzem aktywności jej mieszkańców, od rolnictwa po zakłady z sektora technologii informatycznych. Już sama nazwa „Małopolska” może być różnie rozumiana przez geografów, historyków czy polityków, a na potrzeby konkursu przyjęto: województwo małopolskie w jego obecnych granicach administracyjnych. A co wiedzą o Małopolsce jej mieszkańcy? Czy są wśród nich pasjonaci, którzy znają Małopolskę „jak własną kieszeń” i chcieliby tą pasją zarazić innych? Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie i sprawdzenia swojej wiedzy na temat środowiska geograficznego i gospodarki naszego województwa. Pytania konkursowe będą dotyczyć zarówno zagadnień przyrodniczych, jak też społeczno-gospodarczych, przykładowo: jakie skały występują w naszym regionie i jaki to ma związek z rzeźbą terenu oraz złożami surowców mineralnych, jak rzeźba terenu wpływa na warunki klimatyczne w różnych częściach naszego województwa, jakie gleby występują w naszym regionie i jaki to ma związek z roślinnością, ilu mieszkańców liczy Małopolska i czym się oni zajmują, gdzie i czym podróżują, jakie są najcenniejsze obiekty turystyczne regionu, jak chronione jest środowisko Małopolski, a co mu zagraża.

Ogłoszenie wyników i nagrody

Szczegóły przebiegu konkursu znajdują się w „Regulaminie konkursu”. Każdy uczestnik zaraz po zakończeniu konkursu będzie mógł nie tylko sprawdzić ilość uzyskanych punktów, ale także zapoznać się z prawidłowymi odpowiedziami i objaśnieniami, dzięki czemu poszerzy swoją wiedzę o naszym regionie. Osoba, która uzyska najwięcej punktów w najkrótszym czasie otrzyma honorowy tytuł Mistrza Wiedzy o Małopolsce, a dwóch kolejnych uczestników – tytuły Wicemistrzów Wiedzy o Małopolsce. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody rzeczowe!

Termin konkursu:

5.04.2018 r., godz. 17-18

Organizatorzy:

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Krakowski

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Osoby do kontaktu:

Dr hab. Józef Żychowski, prof. UP, Przewodniczący krakowskiego oddziału PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, email: jozef.zychowski@up.krakow.pl

Dr hab. Anita Bokwa, Wiceprzewodnicząca krakowskiego oddziału PTG, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, email: anita.bokwa@uj.edu.pl

Regulamin konkursu:

  1. W konkursie może uczestniczyć każda osoba pragnąca sprawdzić i poszerzyć swoją wiedzę o środowisku geograficznym Małopolski, z wyjątkiem pracowników i doktorantów instytucji organizujących konkurs.
  2. Udział w konkursie jest bezpłatny a liczba uczestników konkursu jest ograniczona do 300 osób.
  3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rejestracja na platformie OER administrowanej przez Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rejestracji można dokonać od 15.03.2018 r., godz. 00:10 do 3.04.2018 r., godz. 23:55. W celu rejestracji należy wejść na stronę:

http://www.oer.uj.edu.pl/course/view.php?id=185

i postępować zgodnie z instrukcjami tam zamieszczonymi. Rejestracja uczestników jest prowadzona do wyczerpania wolnych miejsc.

  1. Konkurs ma formę interaktywnego testu internetowego i odbędzie się w dniu 5.04.2018 r. w godz. 17-18. W tym czasie zarejestrowani wcześniej uczestnicy będą mogli odpowiadać na pytania konkursowe. Pytania konkursowe, o zróżnicowanej skali trudności, będą miały charakter testowy. Po odpowiedzi na dane pytanie nie ma możliwości cofnięcia się do pytań wcześniejszych ani zmiany udzielonej odpowiedzi. O godz. 18 dostęp do testu zostanie zamknięty i od godz. 18:05 każdy uczestnik będzie mógł zobaczyć swój wynik oraz arkusz poprawnych odpowiedzi na pytania.
  2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne związane z dostępem do platformy OER a niezwiązane z funkcjonowaniem jej infrastruktury.
  3. W dniu 6.04.2018 r. do godz. 15:30 uczestnikom konkursu zostanie przekazana informacja dotycząca 3 osób które uzyskają najlepsze wyniki testu, czyli najwięcej punktów w najkrótszym czasie. Zwycięzca otrzyma honorowy tytuł Mistrza Wiedzy o Małopolsce, a kolejne dwie osoby – tytuły Wicemistrzów Wiedzy o Małopolsce. Osoby te zostaną zaproszone na uroczyste wręczenie nagród.
  4. Nazwiska laureatów konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatorów w dniu 9.04.2018 r.
  5. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 8 maja 2018 r. podczas Walnego Zebrania członków krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które odbędzie się w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, V piętro, sala nr 532, godz. 18.