LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego - „Tradycja i nowoczesność w geografii”

Odbył się w Krakowie w dniach 27-29.06.2016 r. 

Organizatorzy: Instytut Geografii UP w Krakowie, Oddział Krakowski PTG

Miejsce obrad w budynku głównym UP w Krakowie