27 stycznia 2018 r., w 100. rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego

odbyło się w budynku zwanym Pałacem Staszica (obecnie Polska Akademia Nauk),

uroczyste, nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego PTG.

Aktywnych członków Towarzystwa odznaczono statutowym medalem PTG

oraz medalem z okazji 100-lecia. 

27 stycznia 1918 roku – w sali Stowarzyszenia Kupców Polskich,

przy ul. Szkolnej 10 w Warszawie,

odbyło się zebranie organizacyjne PTG

Pałac Staszica w Warszawie ok. 1930 roku. Mieścił się tutaj Zakład Geograficzny UW,

który udostępnił swoje pomieszczenia na siedzibę PTG, 1920-1939