Oficjalna strona Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział Kraków

Rejestracja na 63. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Krakowie

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Dyrekcje Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają do uczestnictwa w 63. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Odbędzie się on pod hasłem przewodnim 2.0.2.2 GEOGRAFIA PÓŹNEJ NOWOCZESNOŚCI, w dniach 25-27.11.2022 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Uczestnikami Zjazdu mogą zostać wszyscy zainteresowani.

Zachęcamy do rejestracji za pomocą e-formularza znajdującego się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1lI8un-9NHk13OWOvD4GVKy4m5gTi6_WFDt6SsolvjNw/edit?usp=sharing

„Albania - Orient w śródziemnomorsko-wschodnioeuropejskim stylu”. Dr Jakub Taczanowski (IGiGP UJ)

W ramach cyklicznych odczytów Oddziału Krakowskiego PTG,

serdecznie zapraszamy na prelekcję o dźwięcznie brzmiącym tytule „Albania - Orient w śródziemnomorsko-wschodnioeuropejskim stylu”.
Swoje wrażenia z podóży do Albanii przedstawi dr Jakub Taczanowski z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Odczyt odbędzie się we wtorek 14 grudnia 2021, o godzinie 18.00 w sali 532 Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego (Kraków, ul. Podchorążych 2)
oraz zdalnie na platformie MS Teams pod adresem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTkyYmQ1NDMtMGI1Mi00ZjVjLWJjYTQtMGM2YWYwNDIwMDNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22b66124ac-b053-4902-aba6-d729b42739b1%22%7d