Rejestracja na 63. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Krakowie

Szanowni Państwo

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Dyrekcje Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają do uczestnictwa w 63. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Odbędzie się on pod hasłem przewodnim 2.0.2.2 GEOGRAFIA PÓŹNEJ NOWOCZESNOŚCI, w dniach 25-27.11.2022 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Uczestnikami Zjazdu mogą zostać wszyscy zainteresowani.

Zachęcamy do rejestracji za pomocą e-formularza znajdującego się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1lI8un-9NHk13OWOvD4GVKy4m5gTi6_WFDt6SsolvjNw/edit?usp=sharing

W programie Konferencji przewidziana jest Sesja Jubileuszowa oraz sesje/panele tematyczne:

  1. Środowisko i człowiek w epoce przemian. Sesja podkreślająca znaczenie geografii w wyjaśnianiu zmian środowiska przyrodniczego.
  2. Północ-Południe, Wschód-Zachód. Sesja poświęcona dynamice układów społecznych, gospodarczych i politycznych.
  3. Kartograficzne reprezentacje współczesności. Sesja poświęcona roli kartografii w rozumieniu współczesnego świata. Od nowych metod pozyskiwania danych i ich analizy (w tym Big Data) po wizualizacje przestrzenne (GIS).
  4. Innowacje technologiczne jako czynnik nowych relacji przestrzennych. Sesja poświęcona miejscu geografii w badaniach nad społeczeństwem i gospodarką ponowoczesnego świata.
  5. Społeczeństwo obywatelskie w cyfrowej rzeczywistości jako determinanta nowego ładu przestrzennego.W sesji podjęte zostaną zagadnienia zarządzania i partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni

Obrady odbędą się centrum Krakowa w dwóch obiektach:

  • Budynek Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 – Posiedzenie Zarządu Głównego i Walne Zebranie Delegatów w piątek 25 listopada w godz. 9.30 – 15.00, Sesje naukowe w sobotę 26 listopada w godz. 9.30 – 17.30
  • Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Sesja Jubileuszowa 25 listopada w godzinach 16.00-19.00

Organizatorzy nie zapewniają noclegów natomiast polecają obiekty położone w pobliżu miejsc obrad:

Zachęcamy do rejestracji za pomocą e-formularza znajdującego się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1lI8un-9NHk13OWOvD4GVKy4m5gTi6_WFDt6SsolvjNw/edit?usp=sharing

Rejestrację na Zjazd zamykamy 10 listopada 2022


Z geograficznym pozdrowieniem

Komitet Organizacyjny 63. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.