Konkurs prac magisterskich

W ramach PTG odbywa się Konkurs prac magisterskich.

Zarząd Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego powołał w 1990 roku Komisję Konkursu Prac Magisterskich z zakresu geografii. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane na wyższych uczelniach w Polsce przez osoby, które egzamin magisterski zdały i uzyskały tytuł magistra geografii. W danym roku kalendarzowym każda uczelnia na Konkurs może zgłosić nie więcej, niż trzy prace.

Zasadniczymi kryteriami oceny prac są:

  • - wartość merytoryczna pracy,
  • - umiejętność ujęcia problemu badawczego i logicznego formułowania wniosków,
  • - umiejętność stosowania metod badawczych,
  • - ewentualna przydatność pracy do zastosowań w praktyce,
  • - poprawność językowa,
  • - strona ilustracyjna.