Dr. Piotr Dolnicki. Historia Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego oraz polskich badań Spitsbergenu.

Historia Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego oraz polskich badań Spitsbergenu.

przedstawia Dr Piotr Dolnicki, wielokrotny Kierownik zmiany na Stacji Polarnej.

Pierwsze od dłuższego czasu spotkanie w ramach regularnych odczytówOddziału Krakowskiego PTG. Zapraszamy szczególnie uczniów szkół podstawowych, uczestniczących w Małopolskim Konkursie Geograficznym.

Spotkanie rozpocznie się we wtorek 12 października 2021 w sali 532, Instytutu Geografii UP, przy ulicy Podchorążych 2 w Krakowie.

Jednocześnie prowadzona będzie transmisja online na platformie Microsoft Teams.

Spotkanie online dostępne dla każdego pod adresem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzEwZWFmMDItODE2MC00OGNmLThmZjMtMWQ0ZjYyNTljYTBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22b66124ac-b053-4902-aba6-d729b42739b1%22%7d

Serdecznie zapraszamy.