ŚLADAMI INKÓW W BOLIWII I PERU, dr hab. Józef Kukulak, prof. UP

ŚLADAMI INKÓW W BOLIWII I PERU, dr hab. Józef Kukulak, prof. UP

Szanowni Państwo.

Zapraszam serdecznie na pierwszy po dłuższej przerwie odczyt w ramach spotkań Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Profesor Józef Kukulak poprowadzi nas przez andyjskie płaskowyże.

Na wykład zapraszamy jutro, we wtorek 30 marca o godz. 18 tej, online na platformie Microsoft Teams.

Udział w spotkaniu będzie możliwy po kliknięciu na link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmJiMDYxODItNzE3ZC00ZThkLTg2MTAtNDcxZjBhY2ZiNDFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22b66124ac-b053-4902-aba6-d729b42739b1%22%7d

Z geograficznym pozdrowieniem!

Paweł Struś

Przewodniczący Oddziału Krakowskiego PTG