Członkowie Oddziału Krakowskiego PTG pełnią liczne funkcje w strukturach PTG:

prof. dr hab. Antoni Jackowski – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego,

mgr Jerzy Desperak – członek Zarządu Głównego,

mgr Lidia Jochym – przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego.

Niektórzy członkowie przewodniczą komisjom problemowym:

prof. dr hab. Zbigniew Zioło – Komisji Geografii Przemysłu,

prof. dr hab. Antoni Jackowski – Komisji Geografii Religii,

prof. dr hab. Sławomir Piskorz – honorowy członek Komisji Edukacji Geograficznej.

W Komitecie Głównym Olimpiady Geograficznej pracuje:

prof. dr hab. Bolesław Domański – członek Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej.

Przedstawicielami Oddziału w Komitecie Głównym Olimpiady Geograficznej są:

dr Maria Szmigiel,

dr Tomasz Rachwał,

prof. dr hab. Wiesław Ziaja.

Przedstawicielem Komitetu Okręgowego w Komitecie Głównym jest:

dr hab. Prof. UP Wiktor Osuch