PROGRAM XLIV OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

10-11 luty 2018

10.02.2018 (sobota)

9.00-10.30 - rejestracja uczestników „z noclegiem” oraz zakwaterowanie dla opiekunów i uczestników w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach (Piekary 2, 32-060 Piekary)

10.00-10.45 – zebranie Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej

10.00-10.50 – rejestracja pozostałych uczestników  (dojeżdżających) – Centrum Edukacyjne „Radosna Nowina 2000”  

11.00-11.30uroczyste rozpoczęcie (otwarcie) XLIV Olimpiady Geograficznej w Auli Głównej

11.30-12.00 :

- uczestnicy (uczniowie): przejście na salę gimnastyczną, losowanie

  numerków,  zajmowanie miejsc , zapoznanie z Regulaminem Olimpiady

12.00-15.00część pisemna XLIV Olimpiady Geograficznej - uczniowie

- opiekunowie: 12.00 -13.00 – prelekcja dr Piotra Dolnickiego (UP Kraków) na temat "Historia i współczesność Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie"

                        13.00-14.00 – przerwa kawowa oraz zwiedzanie szkoły

                        14.00-15.30 – obiad dla opiekunów (Stołówka w Centrum Edukacyjnym)

15.00-15.30 – obiad dla uczniów i jurorów  (Stołówka w Centrum Edukacyjnym)

15.30-17.30 – projekcja filmu

18.00-19.00 – Msza Św. dla uczestników i opiekunów Olimpiady w Kościele pw. Narodzenia Pańskiego w Centrum Edukacyjnym

19.30-20.00 – kolacja (Stołówka w Centrum Edukacyjnym)

21.00 – ogłoszenie wyników części pisemnej oraz zwrot kosztów podróży na podstawie przedstawionych biletów (zwrot w miarę możliwości odbywał się będzie również podczas rejestracji)

11.02.2018 (niedziela)

7.30-8.00 – śniadanie (Stołówka w Centrum Edukacyjnym)

8.30-13.00 – quiz oraz część ustna XLIV Olimpiady Geograficznej - Aula Główna

13.30-14.00 – ogłoszenie wyników XLIV Olimpiady Geograficznej i wręczenie

 nagród finalistom

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. O korektach uczestnicy będą informowani na bieżąco.