Konkurs prac magisterskich
W ramach PTG odbywa się Konkurs prac magisterskich.

Zarząd Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego powołał w 1990 roku Komisję Konkursu Prac Magisterskich z zakresu geografii.