Walne Zebranie członków Oddziału PTG w Krakowie

W dniu 8 maja 2018 r. odbędzie się Walne Zebranie członków Oddziału PTG

w Krakowie.

Zapraszamy na godz. 18.00 do siedziby Instytutu Geografii UP, ul. Podchorążych 2, V piętro, sala 532.

Zebranie rozpocznie uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu "Małopolska - przyroda, ludzie, gospodarka"

oraz nadanie honorowych tytułów Mistrza i Wicemistrzów Wiedzy o Małopolsce

(więcej o konkursie na stronie: http://ptg.up.krakow.pl/contests).

Porządek obrad:
1. Przywitanie zebranych, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej. 
2. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu "Małopolska - przyroda, ludzie, gospodarka" oraz nadanie honorowych tytułów Mistrza i Wicemistrzów Wiedzy o Małopolsce (więcej o konkursie na stronie: http://ptg.up.krakow.pl/contests)
3. Prezentacja sprawozdania z zeszłorocznego Walnego Zebrania.
4. Sprawozdania z działalności Oddziału w roku 2017/2018:
a. rzeczowe
b. finansowe
c. Komisji Rewizyjnej Oddziału
5. Dyskusja nad sprawozdaniami i działalnością Oddziału oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału
6. Wybory uzupełniające do Zarządu Oddziału
7. Wybór kandydatów do wyróżnień PTG
8. Wybór delegacji Oddziału na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziałów PTG w Sosnowcu (29.09.2018 r.)
9. Plan pracy Oddziału na rok 2018/2019
10. Wolne wnioski.

Za zarząd

Józef Żychowski