Skład zarządu Oddziału Krakowskiego PTG:
  • Przewodniczący: dr Paweł Struś (UP)
  • Z-ca przewodniczącego: vacat
  • Sekretarz: mgr Piotr Cybul (UP)
  • Skarbnik: mgr Jerzy Desperak (nauczyciel LO)
  • Członkowie: prof. dr hab. Zygmunt Górka (UJ), dr hab. Agnieszka Wypych (UJ), dr Mariola Tracz (nauczyciel LO), dr Tomasz Padło (UP)

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący: dr Jerzy Wrona (UE) 
  • Członkowie: dr Agnieszka Świętek (UP), mgr Klaudia Jochym (nauczycielka).