Propozycja dwudniowej wycieczki na Słowację

Zarząd Krakowskiego Oddziału oraz Instytut Geografii pokrywa koszty wynajęcia autobusu, na trasie:

Kraków - okolice Żyliny - Kraków (około 600 km).

Szczegółowa informacja znajduje się w załaczniku do pobrania.

Przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTG

Józef Żychowski